Telekom usluge za poslovne korisnike

Brz i siguran pristup informacijama je osnovni standard uspješnog poslovanja. Terrakom nudi cjelovita rješenja za poslovne korisnike.

Cjelovita komunikacijska rješenja – optimalna kombinacija usluga koje omogućuju integraciju svih uređaja potrebnih za vaše poslovanje.

Poslovni korisnici

Nudimo vam:

  • STALNI PRISTUP – namjenjen je tvrtkama čija poslovna potreba i veličina prerastaju kapacitete koje je moguće ostvariti nekim od asimetričnih stalnih pristupa (adsl ili kabelski Internet).
  • VPN – usluga je prvenstveno namjenjena poslovnim korisnicima sa više dislociranih ureda ili lokacija koji u svakom trenutku žele imati pristup podacima u stvarnom vremenu 24/7, a da pri tome žele izbjeći visoke troškove posebnog najma podatkovnog voda na svakoj od udaljenih lokacija.
  • ADSL – ova tehnologija je idealna za povezivanje više udaljenih lokacija u jedinstvenu VPN mrežu. Svojim korisnicima omogućavamo zakup stalne IP adrese čime se ADSL po funkcionalnosti gotovo izjednačava sa zakupljenim vodovima.
  • Kolokacija opreme U mogućnosti smo pružiti smještaj telekomunikacijske opreme u za to pripremljenim prostorima koji udovoljavaju najvišim standardima u telecom svijetu.
  • IP telefonski sustav – TerraPBX sustav je kompletno telefonsko rješenje za firme svih profila koje nudi bogate i fleksibilne mogućnosti.
  • IPLC (International private leased circuit) – je point-to-point dedicirana privatna linija koju koriste velike tvrtke i organizacije za komunikaciju između ureda koji su geografski dislocirani širom svijeta.

JEDNOSTAVNOST KOMUNICIRANJA – DUO PAKETI

Duet paketi INTERNET + TELEFON idealna su rješenja za male ali i za velike korisnike. Velike brzine interneta uz besplatno telefoniranje odličan su preduvijet uspješnog poslovanja.

  • Internet brzine do 20 Mbps s flat prometom,
  • Telefonska linija s besplatnim pozivima unutar Hrvatske i EU – bez uspostave poziva.

BESPLATNO TELEFONIRANJE I MOBITELIMA

Omogućite svojim zaposlenicima besplatno razgovanje preko mobitela. Od sada primajte pozive na mobitel i pozivajte sa mobitela za 0 kn/min sve fiksne i mobilne mreže u RH te fiksne mreže u EU.

PAMETNE TELEFONSKE USLUGE

Želite li funkcionalnost lokalne PBX centrale te funkcionalnost izbornika s naprednim mogućnostima javljanja, opcija izbornika te preusmjeravanja i snimanja poruka – javite nam se!

0800/06X/66 TARIFE I BROJEVI

Želite li uslugu besplatnog ili premium brojeva – i to imamo u ponudi! Omogućite svojim pozivateljima da vas besplatno nazovu, omogućite im sudjelovanje u raznim promocijama slanjem SMS poruka – ili kombinirajte usluge…

 

ZA VIŠE INFORMACIJA NAZOVITE
01/7777-497
ILI POŠALJITE UPIT EMAILOM NA
poslovni@antenadigital.hr

 

Usluge su bazirane na mreži HT-a ili Terrakoma, ovisno o dostupnosti usluga i lokaciji korisnika. Usluge su dostupne nacionalno.