Korporativne usluge

Usluge za poslovne korisnike

 • oglašavanje i promocija
 • izrada marketinškog plana
 • vođenje korespodencije s klijentima
 • PR usluge
 • press clipping
 • izrada korporativnih publikacija
 • izrada objava za medije
 • medijski follow-up
 • optimizacija komunikacijskih i IT troškova
 • izrada i upravljanje IT infrastrukturom
 • intranet i internetske stranice
 • usluge web i ftp poslužitelja
 • usluge naprednog email sustava
 • zakup 0800 i 060 telefonskih linija
 • vođenje društvenih mreža
 • izrada vizualnog identiteta
 • fotografske usluge
 • usluge organiziranja sajmova i priredaba

 

Usluge za tijela lokalne uprave

 • oglašavanje i promocija
 • vođenje marketinškog nastupa u medijima
 • vođenje korespodencije s medijima
 • PR usluge
 • press clipping
 • brifiranje novinara na temu
 • plasiranje priče i praćenje tijeka
 • organizacija intervjua i nastupa
 • izrada anketnih upitnika i provođenje anketa
 • optimizacija komunikacijskih i IT troškova
 • izrada i upravljanje IT infrastrukturom
 • intranet i internetske stranice
 • usluge web i ftp poslužitelja
 • usluge naprednog email sustava
 • vođenje društvenih mreža
 • zakup 0800 i 060 telefonskih linija
 • fotografske usluge
 • usluge organiziranja sajmova i priredaba

 

Usluge za javne i državne službe

 • odnosi s javnošću
 • vođenje korespodencije s medijima
 • PR usluge
 • press clipping
 • savjetovanje i izrada medijskih planova
 • brifiranje novinara na temu
 • plasiranje priče i praćenje tijeka
 • organizacija intervjua i nastupa
 • adaptacija nastupa u medijima
 • optimizacija komunikacijskih i IT troškova
 • izrada i upravljanje IT infrastrukturom
 • intranet i internetske stranice
 • usluge web i ftp poslužitelja
 • usluge naprednog email sustava
 • vođenje društvenih mreža
 • zakup 0800 i 060 telefonskih linija
 • fotografske usluge
 • usluge organiziranja sajmova i priredaba